Welkom bij SensitiefHB

Sensitief HB is gespecialiseerd in coaching en begeleiding van sensitieve, hoogbegaafde kinderen, adolescenten en hun ouders.

Lees meer

Het is mijn droom dat hoogbegaafden hun bijzondere gaven delen met de wereld. Ik nodig hen uit om naar buiten te brengen wat er diep vanbinnen leeft. Ik wil deze gevoelige mensen de handvatten aanreiken om trouw te blijven aan zichzelf én een brug te slaan naar de wereld om hen heen.

Dat doe ik door hen te ondersteunen, aan te moedigen en te stimuleren. Ik bied hen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze worden geaccepteerd zoals ze zijn en waar ze andere sensitieve, hoogbegaafde kinderen of adolescenten kunnen ontmoeten. De ontmoetingen staan in het teken van leren, samen dingen doen en vooral ook samen plezier maken.

Je mag je gave als iets moois ervaren

Oudercursus Hoogbegaafd Thuis start 8 september.
Wetenschappelijk onderbouwde informatie over HB en praktische tools om je HB kind te begeleiden. Schrijf je nu in via dorothe@sensitiefhb.nl of klik op de ‘lees meer’ button voor informatie.

Lees meer

Nieuw: ‘Ontdek jezelf’
Themaweekenden voor HB-jongeren
tussen 17 en 21 jaar
Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn?
Hoe ga je om met je hoogsensitiviteit?
Wanneer is je leven betekenisvol?
Vind antwoord op deze vragen en ontdek wie jij bent en hoe je in het leven wil staan.

Lees meer

Vakantie spel middag voor HB kids
woensdag 29 juli van 15.00 – 16.30 uur
Bijdrage: € 15,-
Meld je aan via 06-248 113 40

Een plek waar je jezelf kunt zijn

Kinderen
Voor kinderen van 3 t/m 16 jaar biedt Sensitief HB individuele begeleiding in de vorm van coaching en Gelukkig HB groepen waarin kinderen andere hoogbegaafde kinderen kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen sluiten.

Lees meer

Adolescenten
Voor jongeren vanaf 16 jaar die op een kruispunt in hun leven staan, zich soms eenzaam voelen en niet goed weten hoe ze hun talenten tot bloei kunnen laten komen is er individuele begeleiding in de vorm van coaching en Ontdek jezelf themaweekenden

Lees meer

Ouders
Voor ouders van hoogbegaafde kinderen die tools zoeken om hun kinderen te begeleiden tot een gelukkig en stabiel mens zijn er inloopochtenden en is er de cursus Hoogbegaafd Thuis.

Lees meer

Intake
Voorafgaand aan alle vormen van begeleiding die Sensitief HB biedt, vindt een intakegesprek plaats. In een intakegesprek wordt samen met ouders en kind gekeken welke begeleiding het beste past bij de hulpvraag. Voor een intake worden geen kosten in rekening gebracht als tot plaatsing wordt overgegaan. Kosten intake € 45,-.

Privacy
Het is goed te weten dat de privacy van u en uw kind gewaarborgd zijn bij Sensitief HB. Persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen en worden nooit zonder uw goedkeuring – vanaf 14 jaar vragen wij ook de goedkeuring van uw kind – naar derden doorgestuurd.